站内搜索: 产品 新闻

  • Máy đống và phân cấp

  Bản tóm tắt:Dây chuyển sản xuất máy đống và phân loại tự động cắt quay: chủ yếu dựa vào ván mỏng được cắt xong sau đó tiến hành phân loại và đống theo lỗ,độ mỏng dày và kích thước v.v.,sau đó sử dụng hút chân không và vận chuyển với tốc độ cao,để giải quyết vấn đề khó khăn như phân loại và đống ván mỏng.
  • Giới thiệu về sản phẩm

  Bản tóm tắt:Máy ghép thanh gỗ Laminate tự động:độ linh hoạt tựđộng hóa thiết bị cao,tính thực dụng cao,chủ yếu dùng cho loại ván ép chất lượng trung bình và cao cấp mà được ghép bằng gỗ Laminate,gỗ dán nhiều lớp,Falcata core v.v.
  • Máy cuốn ván mỏng

  Bản tóm tắt:Máy cuốn ván mỏng:Qua máy cuốn ván mỏng tự động,cuốn ra một ống lăn lớn với chiều dài khoảng 300m, phát huy đẩy đủ công dụng ghép gỗ có thể kéo dài vô cùng của máy ghép thanh,như thế được tiện cho công đoạn sau chế biến tiếp.
  • cxct-8 Máy ghép thanh ván mỏng

  Bản tóm tắt:Cho các loại gỗ phi tiêu chuẩn mà đã cắt và sấy khô xong như độ ngắn dài không đều,độ dày không đều,độ dày ván nằm giưa 1.0-4.0mm mà không đều nhau..
  • cxct-4 Máy ghép thanh ván mỏng

  Bản tóm tắt:cxct-4 Máy ghép thanh ván mỏng
  • Được xếp đặt liên tục và tự động

  Bản tóm tắt:Dây chuyển sản xuất xếp đặt phôi gỗ của ván ép nhiều lớp: để phối hợp với dây chuyển sản xuất xếp đặt phôi gỗ của ván ép nhiều lớp,cho ống lăn cuốn tự ra phôi gỗ, không...
13563912928
0539-8561709
400-990-5390